კატეგორიები
ჩვენი გამოკითხვა
რომელს ამჯობინებთ?
სულ უპასუხა: 433
სტატისტიკა
ონლაინში:

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
მთვლელები:
თქვენი მთვლელის კოდი www.wsa.ge
რეკლამა
მთავარი » 2012 » თებერვალი » 12 » ლექსიკონი
21:04
ლექსიკონი
სიტყვები დალაგებულია ანბანის მიხედვით.
------------------------------------------------------

A

Access Point- მოწყობილობა რომელიც გადაცემს ციფრულ ინფორმაციას უსადენო და სადენიან ქსელებს შორის

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) - ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს ჩვეულებრივი სატელეფონო ხაზის გამოყენებით და ამავე დროს არ ზღუდავს სატელეფონო ხაზის გამოყენებას ზარის განსახორციელებლად.

ASSOC ფაილების შეერთების შეცვლა

AMPS (Advanced MOBILE Phone System) - ანალოგიური ტექნოლოგია მობილური ქსელებისათვის,იყენებს 800 მეგაჰერციან სიხშირულ სპექტრს და დაფუძვნებულია, სიხშირულ დაყოფით,მრავალჯერადი შეღწევის (FDMA) ტექნოლოგიაზე.

Analogue - ინფორმაციის წარმოდგენის მეთოდი, უწყვეტად ცვლადი ფიზიკური ნაკადის საშვალებით.

ARPU (Average Revenue Per Subscriber) - თითოეული აბონენტისაგან მიღებული საშუალო შემოსავალი

ASCII (American Standard Code for Information Interechange)- ინფორმაცის მიმოცვლის კოდირების ამერიკული სტანდარტი.

Asymetric Transmission - ციფრული მონაცემთა გადაცემის სისტემა, სადაც მომხმარებლის მიერ მონაცემტა მიღების სიჩქარე ბევრად აღემატება გადაცემის სიჩქარეს

Authentication - აბონენტის იდენტიფიცირების პროცედურა.

Authorization - აბონენტის უფლებების დადგენის პროცედურა.


B

Bandwidth - ტერინი, რომელიც ერთდროულად განსაზღვრავს გადამცემ არხის სიგნალს, განსაზღვრულ ჰერცებში და ან არხში გადაცემის მაქსიმალურ სიჩქარეს, განსაზღვრულ ბიტი წამში სიჩქარით

BER (Bit Error Rate)- შეცდომით მიღებული ბიტების შეფარდება ინფორმაციის მთელ მოცულობასთან, გმოსახული ფროცენტებში.

BHCA (Busy Hour Call Attempts) - ქსელში ზარის განხორციელების მცთელობათა რიცხვი, დღის ყველაზე დატვირთულ საათის განმავლობაში

Bit - ორობით სისტემაში ციფრული ინფორმაციის უმცირესი ერთეული

Bite- კომპიუტერულ ტექნიკაში გამოყენებული ინფორმაციის ერთეული, შემდგარი რვა ბიტისაგან

Bluetooth - ენერგო-ეკენომური, მოკლე მანძილზე მოქმედი უსადენო ტექნოლოგია, შექმნილი სერიული კაბელის ჩასანაცვლებლად, მუშაობს 2.4 GHz სიხშირეზე. მისი საშვალებით შესაძლებელია სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკისა და მობილური აპარატების დასაკავშირებლად.

BSC (Base Station Controller) - საბაზო სადგურების კონტროლერი,რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის გადაცემას საბაზო სადგურების ძირითადი საკომუნიკაციო სადგურისკენ და პირიქით

BSS(Base Station System)- საბაზო სადგურების ერთობლიობა,გაერთიანებული ერთ კონტროლერში

BTS(Base Transceiver Station) - ქსელის ელემენტი,რომელიც ურთიერთქმედებს უშვალოდ მომხმარებლის მობილურ ტელეფონთან


C

CAMEL - დამატებითი ფუნქცია GSM ქსელებისათვის,რომელიც მომხმარებელს საშვალებას აძლევს, როუმინგის დროს ისარგებლოს პერსონალური მოსახურეობით

Capacity - მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს,თუ რამდენი ზარის განხორციელება შეიძლება ერთდროულად ქსელსში.

CB (Cell Broadcast) - ტექნოლოგია,როლის საშვალებით შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მიწოდება აბონენტისათვის მისი ადგილმდებარეობის მიხედვით.

CDMA (Code Division Multiple Access) - მობილური ქსელებისათვის შემუშავებული სტანდარტი,ასევე ცნობილია ფართო სპექტრულის სახელწოდებით. ესე სისტემა იყენებს ერთ ფართო სიხშირულ სპექტრს ყველა ტიპის ტრაფიკის გადასაცემად

CDR (Call Date Records) - ჩანაწერი,გენერირებული ძირითადი საკომუნიკაცი სადგურის მიერ,რომელშიც აღირიცხება აბონენთის ქმედებები: შემავალი და გამავალი ზარების განხორციელება, დამატებითი მომსახურეობებით სარგებლობა და სხვა.

Cell - ერთი ფიჭური საბაზო გადამცემი სადგურის მიერ საფარული ტერიტორია

CF (Call Forwarding)- ფუნქცია რომლის საშვალებითაც აბონენტს შეუძლია,მისი მობილურზე შემოსული ზარები გადაამისამართოს სხვა სატელეფონო აპარატზე

CLIP (Calling Line Identification Presentation) - ფუნქცია რომლის საშვალებითაც აბონენტს მიეწოდება ინფორმაცია დამრეკავი მხარის ტელეფონის ნომრის შესახებ.

CLIR (Callinh Line Identification Restriction) - ფუნქცია რომლის საშვალებას აძლევს აბონენტს,ზარის განხორციელების დროს,დაფაროს საკუთარი ნომერი.


D

D/A - სიგნალის გარდაქმნა ციფრულიდან ანალოგიურში.

D-AMPS - ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემუშავებული ციპრული ფიჭური ქსელის სტანდარტი

DCS1800 – 1800 მეგაჰერცი სიხშირეზე მომუშავე ციფრული ფიჭური სისტემა, უფრო GSM1800 სახელწოდებით ცნობილი

DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunications) - ტელეკომუნიკაციის სტანდარცების ევროფული ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული ციფრული უსადენო ტექნოლოგია

Digital - ინფორმაციის წარმოდგენა დისკრეტულ მნიშვნელობებიანი მიმდევრობის საშვალებით,როგორც წესი ბიტების მიმდევრობის საშვალებით

DNS (Domain Name Server - ინტერნეტ ქსელში განლაგებული სერვერი,რომელიც გარდაქმნის ინტერნეტ ბრაუზერში შეყვანილი სერვერის ტექსტურ მისამართს რეალურ IP მისამართად

DTMF (Dual Tone Multi Frequency)- ტელეფონის ღილაკებზე დაჭერის შედეგად გენერირებული ტონები,რომლებსაც იყენებენ სხვადასხვა მიზნებისათვის,მაგალითად,ხმოვანი ფოსტის მომსახურებით სარგებლობისას.

Dual Band - GSM ქსელისა და მობილური აპარატის,ერთდროულად 900 და 1800 მეგაჰერც სიხშირეებზე მუშაობის შესაძლებლობა

Duplex - უსადენო ტექნოლოგია,რომელიც ტრაფიკის გადასაცემად იყენებს ორ სიხშირულ სპექტრს: ერთს - ქსელიდან აბონენტამდე გადასაცემად, მერეს კი - აბონენტიდან ქსელისკენ.

DISKCOMP ორი დისკეტის ფაილების კონტენტების შედარება


E

e-commerce - კომერციის ტიპი,რომელშიც მონაწილეებს შორის ურთიერთობა ხორციელდება ინტერნეტის ან რამე სხვა კომპიუტერული ქსელის საშვალებით

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)- GSM ტექნოლოგიის განვითარების ფინალური ეტაპი,რომელიც იყენებს მოდულაციის ახალ სქემებს და,თეორიულად,მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს ზრდის 380კილობითი წამამდე.

EPOC - კორპორაცია Symbian -ის მიერ მობილური სატელეფონო აპარატებისათვის შექმნილი ოპერატიული სისტემა

Erlag - სატელეკომუნიკაციო ქსელებში ტრაფიკის საშუალო სიმჭიდროვის ამსახველი ფარდობითი ერთეული.

ETS - საერთო ევროპული სატელეკომუნიკაციო სტანდარტი

ETSI - სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ევროპული ინსტიტუტი


F

FlaSh – 32 მეგაბაიტიდან 32(მეტიც) გიგაბაიტამდე ტევადობის ელექტრონული მეხსიერების ტიპი.

FW (Firmwere)- პროგრამული უზრუნველყოფა,რომელიც ჩატვირთულია მხოლოდ წაკითხვისვის განკუთვნილ მეხსიერებაში.


G

Geostationary - დედამიწის ის ხელოვნური თანამგაზავრები,რომლებიც განლაგებულნი არიან ეკვატორულ ორბიტაზე, მოძრაობენ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარის ტოლი სიჩქარით და,ამის გამო დედამიჭის ძედაპირთან მიმართებაში უძრავნი არიან.

GPRS(Global Packed Radio Service

GPS(Global Positioning System)-

GSM(Global System For Mobile communications) -

GSM Association - საერთაშორისო ორგანიზაცია,რომელშიც გაწევრიანებულნი არიან მსოფლიოს GSM ოპერატორები.დღეისათვის ასოციაცია 650–ზე მეტ წევს ითვლის.


H

Hand-free - ხელსაწყო რომლის საშუალებით შესაძლებელია მობილური აპარატის გამოყენება ყურმილის გარეშე. ძირითადად გამოიყენება ავტმობილის მართვისას.

HLR (Home Location Registers) - ქსელის ერთ-ერთი ძირითადი კვანძი,რომელშიც ინახება აბონენტების მონაცემთა ბაზა

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) - მესამე თაობის ქსელებისთვის შემუშავებული ტექნოლოგია,რომელიც უზრუნველყოფს ციფრული ინფორმაციის ჩამოტვირთვას 14მბ/წმ–ში სიჩქარით.

HTML (Hypertext Markup Language) - დოკუმენტის სტრუქტურირების წესი,რომელიც გამოიყენება ვებ-გვერდების შესაქმნელად.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - ინტერნეტის სპეციალიზირებული პროტოკოლი, რომლის საშვალებითაც ხდება ინფორმაციის მიმოცვლა სერვერსა და ბრაუზერს შორის.


IJ

Java-Sun Microsystems–ის მიერ შექმნილი პროგრამირების ენა. მისი ძირითადი უპირატესობაა ის, რომ ეაზე შექმნილი პროგრამები არ არის დამოკიდებული ოპერაციულ სისტემაზე.

K

K - Kilo გამოიყენება განზომილების სისტემაში დნიშნავს ერთ ათასს.

L

LAN - ლოკალური კომპიუტერული ქსელი.

LCD - თხევად კრისტალებზე მომუშავე ეკრანი.

Li-Ion - ლითიუმ-იონური აკუმულატორის ტიპი.

Li-Po - ლითიუმ-პოლიმერული აკუმულატორის ტიპი


M
N

Ni-Cd - ნიკელ-კადმიუმის აკუმულატორის ტიპი.

NI-MH - ნიკელ-მეტალო-ჰიბრიდის აკუმულატორის ტიპი.


O


OS - ოპერატიული სისტემა.


P

PCS 1900 -

PIN (Personal Idendetification Number) - Sim

PLMN (Public Local Mobile Network) -

PSTN (Public Switched Telephone Network) -

PTT (Push-to-Talk) - GPRS


Q

QoS ( Quality of Service) -

R

RAM (Random Access Memory) - მეხსიერების ტიპი.

Roaming


S

SIM

Smartphone -

SMS -

STK -


T

TETRA (Terrestrial Trunker Radio) -

Tri-band -


U

UMTS - WCDMA ტექნოლოგიაზე აგებული მესამე თაობის მობილური ქსელი.

URL - ინტერნეტში გამოყენებული მსამართების სისტემა.


V

VAS (Valuie Added Service) -

VoIP (Voice over Iternet Protocol) -

VPN (Virtula Private Network)


W

WAP (Wireless Application Protocol) -

Wi-Fi (Wireless Fridelity - WLAN

WLAN (wiraless Local Area Network) -
 

-------------------------------------------


კატეგორია: მობილურისთვის | ნანახია: 1938 | დაამატა: reziko | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

საიტზე შესვლა

სტუმარო, თქვენ არ ხართ ამ საიტის წევრი! გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ან ავტორიზაცია!
გლობუსი
გულშემატკივრები
CS რეკლამა
Free site builder - uCoz
eXe.You.Ge Group © 2010-2011 (c) All Rights Reserved
Скачать красивые рипы сайтов ucoz и на заказ
Скачать красивые рипы сайтов ucoz и на заказ
Скачать красивые рипы сайтов ucoz и на заказ